С помощта на МОИТЕ ФАКТУРИ вие получавате постоянен и
лесен достъп до информацията за вашите клиенти и фактури

Декларация за конфиденциалност на MOITEFAKTURI.COM

последна актуализация: 12.10.2008 г.

Създателите на MOITEFAKTURI.COM (по-нататък наричан “Сайта”) полагат всички усилия вашата лична неприкосновеност да бъде максимално защитена. Сайтът събира ваши лични данни само в количеството и степента, необходими за предоставяне на нашите услуги, за изработване на интернет статистики и изпълнение на задължителните изисквания.

Сайтът е продукт на Медия Таймс Груп ООД.

•    Защо събираме лични данни
•    Как използваме събраните данни
•    Как контролираме личните ви данни
•    Използване на бисквитки (cookies)
•    Промени в настоящата декларация
•    Контакт с нас

Защо събираме лични данни

За да можете да използвате услугите предоставяни от Сайта, вие следва да удостоверите самоличността си. За тази цел ние ще ви попитаме за информация, която лично ви идентифицира (лични данни). Събраните от нас данни могат да включват информация за вашето име, име на фирма или организация, служебен имейл адрес, служебен телефон, служебен и домашен адрес, данни за фирмата или организацията, ЕИК, информация за банкови сметки и др.

В сайта може да се съдържа информация за посещението ви, например името на вашия интернет доставчик, IP адреса, под който сте в интернет, дата и часа, когато сте отворили сайта, страниците, които сте посетили и интернет адреса на уеб сайта, от който директно сте отворили нашия. Тази информация се използва с цел подобряване на услугите, които ви предоставяме, и анализиране на тенденциите.

Разработчиците на Сайта стриктно спазват приложимото законодателство относно защитата на лични данни. Ние ще използваме данните ви единствено за целите, посочени по-горе.

С цел да ви предпазим от злонамерени действия от трети лица, ние ви предупреждаваме, че Медия Таймс Груп ООД няма по никакъв начин да изисква от вас информация за потребителските ви имена и/или пароли, както и каквато и да е друга лична информация по имейл или други начини за комуникация освен чрез интерфейса на Сайта. Ако получите подобно запитване, считайте това за злонамерено действие на трето лице и незабавно се свържете с нас!!!

Как използваме събраните данни

Събраните от вас лични данни са необходими за работата на Сайта.

Предвид тази употреба Сайтът може да използва личните ви данни за подобряване на качеството на предоставяните в него продукти и услуги. Да улеснява използването му, като ви предоставя възможност да персонализирате съдържанието му според вашите желания и нужди. Да ви предоставя важна информация относно продуктите и услугите, които използвате. Освен това с ваше разрешение може да ви изпращаме допълнителна информация за нови продукти и услуги, предоставяни от Сайта.

Данните за посещенията ви на сайта могат да се използват за съставяне на анализи с цел подобряване съдържанието на Сайта, както и начина му на работа.

Понякога Медия Таймс Груп ООД наема други фирми, които да предоставят ограничени услуги от негово име, напр. хостинг на Сайта, разработване на допълнителна функционалност, пощенски услуги за изпращане на информация, обработка на плащания и др. На тези фирми предоставяме само лична информация, необходима за изпълнението на предоставените услуги, и те нямат право да ги използват за никаква друга цел, като от тях се изисква да обработят данните в съответствие с действащото законодателство.

Медия Таймс Груп ООД може да предостави лични данни, когато това се налага по закон на основание съществуващите закони, регулаторни механизми и мерки по сигурността. Случаи на разкриване на лични данни, но не само случаите, в които трябва да отговорим на призовка, съдебно разпореждане или друг правен процес или когато е необходимо да се идентифицира определено лице, или да се свържем с него, да бъде заведено дело срещу него, за да защитим или наложим правата на Медия Таймс Груп ООД. Освен това, ние можем и вие ни оторизирате, да разкрием информация относно идентификацията на даден потребител, неговите: име, адрес, град, пощенски код, държава, телефон, електронна поща, фирмата или организацията на трети лица, агенти на Медия Таймс Груп ООД, когато ние, по наше усмотрение сметнем, че е необходимо или подходящо, във връзка с разследване на измами, нарушения на интелектуалната собственост, пиратство или друга незаконна дейност, която може да изложи нас на юридическа отговорност.

Как контролираме личните ви данни

Ние от Медия Таймс Груп ООД полагаме всички необходими усилия за защита на личните ви данни. За тази цел сме организирали системи за контрол на достъпа до данните ви, а вие имате постоянен достъп до тях и можете да ги контролирате и коригирате.

За да гарантираме неприкосновеността на личните ви данни, ние сме ограничили достъпа до тях, като единствено оторизирани служители на Медия Таймс Груп ООД могат да ги достъпват с цел изпълнение на ежедневните си задължения по администрация и обслужване на дейността на Сайта.

В процеса на контрол и запазване на личната ви неприкосновеност обръщаме внимание и на факта, че вие също следва да полагате необходимите грижи за защита на информацията. Като добра практика ви препоръчваме да не използвате обикновени имена и пароли при регистрация в Сайта. Използвайте пароли, които съдържат букви и числа, съхранявайте ги на сигурни места и ги променяйте периодично.

Използване на бисквитки (cookies)

Сайтът може да използва технология наречена “cookies”. Това са малки части данни, които се разполагат на вашия харддиск, когато влизате в уебсайт или определена част от уебсайт. Бисквитките помагат на сайта да разбере кои части от неговите страници са най-популярни, къде отиват посетителите на сайта и колко време остават там. Бисквитките не могат да се използват за изпълнението на програми или инсталирането на вируси на компютъра. Бисквитките са уникални и могат да се прочетат единствено от уеб сървър в домейна, който е поставил съответната бисквитка.

Сайтът използва бисквитките, за да проучва трафика на своите страници, с цел да подобри представянето на сайта, да го съобрази с опита на потребителите, както и по-добре да отговори на интересите и предпочитанията на потребителите.
Бисквитките могат също да бъдат използвани за разпознаване на вашия компютър следващия път, когато посетите Сайта. Това може да ви спести време (например като гарантира, че няма нужда да се регистрирате отново) или да ви помогне да настроите интернет средата съобразно с вашите предпочитания.
Ако не желаете да приемате бисквитки, те могат да бъдат деактивирани чрез специални инструкции на вашия браузер. Моля направете справка с ръководството за работа и инструкции на вашия браузер.

Промени в настоящата декларация

Медия Таймс Груп ООД си запазва правото да нанася корекции в настоящата декларация. Всяка промяна на декларацията се публикува с нова дата на “последна актуализация”. Препоръчваме ви редовно да преглеждате тази декларация, за да се запознавате с новите начини, по които защитаваме личните ви данни.

Ако продължите да използвате Сайта, това означава, че приемате настоящата декларация за конфиденциалност и нейните актуализации.

Контакт с нас

Можете да се свържете с нас посредством инструментите за комуникация, обявени в Сайта.